Logistické nešvary českých firem

Na území Česka působí velcí logističtí hráči, světové firmy, velcí zaměstnavatelé, moderní inovátoři. Existují u nás velká logistická centra a budují se stále nová. Pak tu máme české malé a střední firmy, které jsou buď samostatnými logistickými providery, nebo je logistika součástí jejich podnikání. A zatímco progresivní a nadnárodní firmy mají přístup k technologiím a prostor pro dostatečný důraz kladený na logistiku, české firmy (ale zdaleka ne všechny!) často naráží na překážky, které si pod nohy nastraží vlastně samy.

Zveřejněno
29
Srpen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Na území Česka působí velcí logističtí hráči, světové firmy, velcí zaměstnavatelé, moderní inovátoři. Existují u nás velká logistická centra a budují se stále nová. Pak tu máme české malé a střední firmy, které jsou buď samostatnými logistickými providery, nebo je logistika součástí jejich podnikání. A zatímco progresivní a nadnárodní firmy mají přístup k technologiím a prostor pro dostatečný důraz kladený na logistiku, české firmy (ale zdaleka ne všechny!) často naráží na překážky, které si pod nohy nastraží vlastně samy.

Nešvary české logistiky

Logistiku podceňujeme

Zatímco ve světě špičkové logistiky stojí výroba, prodej a logistika bok po boku vedle sebe na stejné hierarchické pozici, u nás je často logistika ve stínu ostatních dvou firemních odvětví. Logistiku mylně chápeme jen jako režijní náklad, nikoliv jako hodnototvorný proces, který se významně podílí na konkurenceschopnosti naší firmy. Přičemž kvalitní logistika už je dávno faktorem, na základě kterého se pro tu či onu firmu rozhoduje ať už odběratel, zákazník nebo obchodní partner.

Spolupráce v dodavatelských řetězcích lehce vázne

Spousta českých firem ještě nepřijala myšlení, že efektivní fungování celého dodavatelského řetězce stojí za ziskem všech jeho součástí. Informační tok napříč řetězcem naráží hned na několik překážek. Tou první je, že často vůbec nevznikne – relevantní informace se ani nerozšíří. Dále se pak informace nemusí šířit po správných kanálech, otázka komunikačních a exekutivních kompetencí je mnohdy velmi nejasná. A co hůř, i když se informace dostanou na ta správná místa (a třeba i ve správný čas), velmi často jsou vyhodnocena jako nedůležitá, nákladná nebo prokonkurenční. A když už je v informačním toku vše ideální, naráží na manažerské a exekutivní reakce, které často nejsou předpřipravené, agilní ani vstřícné. Mnoho českých firem ještě čeká na „prozření“, které s sebou ponese informaci, že v dodavatelském řetězci funguje synergie, nikoliv konkurence, že ztráta jednoho článku je ztrátou všech.

Podpora pro zvyšování kvalifikace logistiků je nedostatečná

A slovo „nedostatečná“ je často ještě eufemismus. Dobrý logistik má jisté osobnostní předpoklady, ale excelentní logistik je potřebuje nutně spojit s teoretickými a praktickými znalostmi, ideálně je podpořit výměnou zkušeností a konzultacemi s kolegy z oboru. Logistika je velmi otevřený obor, ve kterém se toho hodně děje, na denní bázi je možné vstřebávat novinky, rozšiřovat obzory a kvalifikovaně vymýšlet ideální řešení. Klíčové je ovšem „kvalifikovaně“. Investice do vzdělání logistiků probíhá samotným zájmem logistika o obor, ale je v zájmu každé firmy dopřát logistikům prostor pro zvyšování vlastní kvalifikace. Jedině tak logistik neustrne na místě, nezapouzdří se ve své vlastní pozici a může být pro firmu kontinuálním přínosem.

Bonus na závěr

České firmy doplácejí také na nešvary, za které si samy nemůžou. Podpora budování a vylepšování infrastruktury u nás bohužel není na ideální úrovni. A vzhledem k tomu, že železniční a lodní přeprava je u nás oproti přepravě kamionové stále na úbytě, často rostou ztráty (jak finanční, tak časové) spojené právě s nedostatečnou, nevyužívanou nebo nepodporovanou infrastrukturou.