Hvězda Logistické akademie - Mgr. Denisa Tkáčová, MLog.

Někdy cesta k excelenci v logistice začíná velmi nenápadně. Jak už víme, logistika je obor, který zastřešuje, teoretizuje a systematizuje selský rozum. A pokud k ní tíhneme od mladých let, dříve či později si nás sama najde. Protože ve správné organizaci lidí, času a hmotných i nehmotných prostředků leží jádro úspěšné logistiky. Potvrdit by to mohla další z řad našich významných absolventek, Mgr. Denisa Tkáčová, MLog.

Zveřejněno
26
Květen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Někdy cesta k excelenci v logistice začíná velmi nenápadně. Jak už víme, logistika je obor, který zastřešuje, teoretizuje a systematizuje selský rozum. A pokud k ní tíhneme od mladých let, dříve či později si nás sama najde. Protože ve správné organizaci lidí, času a hmotných i nehmotných prostředků leží jádro úspěšné logistiky. Potvrdit by to mohla další z řad našich významných absolventek, Mgr. Denisa Tkáčová, MLog.

Denisa Tkáčová, MLog.

Denisu Tkáčovou, dříve Rumanovou, vždy bavila organizace. Už od školních let tíhla k logistice, jako předsedkyně studentské rady měla na starost například celou organizaci imatrikulací. Pracovní zkušenosti ji vedly k čisté logistice sice oklikou, ale nijak velkou – její práce vždy spočívala ve správných věcech na správném místě. Po stěhování do Bratislavy v roce 2005 nastoupila jako asistentka ve společnosti Rittal, s. r. o.

Společnost Rittal byla založena roku 1961 a za dobu svého působení se z ní stal lídr na světovém trhu se systémy pro skříňové rozvaděče, distribuci proudu, klimatizace, IT infrastrukturu, a to vše společně se software a následným servisem. Patří do skupiny Friedhelm Loh Group a svou výrobu provozuje na čtyřech kontinentech, má 64 dceřiných společností a více než 40 zastoupení v celém světě.

Slovenská pobočka vznikla roku 1999 a svým obratem řadí k velmi významným společnostem v oblasti elektrotechnického průmyslu, ve kterých je na první pohled patrná vysoká efektivita práce. Ta spočívá převážně v naslouchání jak zákazníkům, tak zaměstnancům, ale především ve správně nastavených procesech.

Za pouhý rok působení na pozici asistentky dostala Denisa Tkáčová příležitost pracovat v oddělení logistiky, kde setrvala čtyři roky. Vedle své práce se ve volných chvílích obeznamovala s fungováním skladu, procesy a reálnými činnostmi, které tam probíhaly. V roce 2009 přišla právě ta příležitost, na kterou se Denisa, byť nevědomky, ale systematicky, ve firmě připravovala – připravit firemní procesy na certifikaci ISO 9001:2008. Nejblíže jí byla logistika, takže logistické procesy se pak staly vzorem pro všechna další oddělení a certifikát ISO firma získala. Tento úspěch a prokázání logistických a administrativních dovedností zajistil Denise Tkáčové pozici, kterou vykonává dodnes – vést celé logistické oddělení firmy Rittal, s. r. o. Sama k tomu poznamenává:

Denisa Tkáčová, MLog. - absolvent Logistické akademie

Opätovne to bola pre mňa veľká výzva, nakoľko riadiť niekoľko miliónov v zásobách a mať hlavne veľkú zodpovednosť. Mojou hlavnou zodpovednosťou je momentálne mať na sklade správny tovar, v správny čas, v správnej cene a dodávať tento tovar na správne miesto v správnom čase. Najradšej sa však venujem práve zásobám. Veľmi ma baví plánovať, riadiť a optimalizovať zásoby. Stále sa s nimi ,hrať´ a priblížiť výsledky k dokonalosti.“

Potřebu podepřít své praktické zkušenosti a schopnosti teoretickým východiskem přivedla Denisu Tkáčovou na Logistickou akademii, kde úspěšně získala titul MLog. Ze své spolupráce s Logistickou akademií vyzdvihuje především právě ideální spojení teorie s praxí.

Nutnosť doplniť si praktické vedomosti o teoretické, som si uvedomovala už dlhšiu dobu. Rozhodnutie zvoliť si LA, a práve tu nadobudnúť nové poznatky, sa ukázalo ako stvorené pre človeka, ktorý je z praxe a potrebuje nové inputy do svojich každodenných pracovných činností. Štúdium na LA mi dalo v prvom rade praktické zručnosti, ktoré dokážem ihneď aplikovať a realizovať vo svojej praxi a spravilo zo mňa profesionála. Všetkým, ktorí sa pohybujú v logistike, odporúčam štúdium na LA, pretože LA robí z ľudí odborníkov.“

Vždy je nám potěšením, když můžeme spolupracovat s odborníky na svých místech. Děkujeme za slova uznání a jsme rádi, že řady našich spokojených absolventů rozšířila právě také Mgr. Denisa Tkáčová, MLog., vedoucí logistiky slovenské pobočky nadnárodního gigantu Rittal.

Certifikace a diplom z logistiky