Logistika mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace – Lékaři bez hranic

Nezisková organizace Lékaři bez hranic, známá pod zkratkou MSF (z francouzského Médecins Sans Frontières), dnes působí v takřka 70 zemích celého světa. Za 45 let své existence stojí za záchranou nespočtu životů obětí přírodních katastrof, humanitárních krizí, epidemií a válečných konfliktů. Stejně tak tato organizace dlouhodobě zlepšuje podmínky poskytování lékařské péče na odlehlých, světem opomenutých místech, a neúnavně bojuje s podvýživou, násilím, nemocemi a nedostatkem přístupu k lékařské péči.

Zveřejněno
12
Prosinec 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Nezisková organizace Lékaři bez hranic, známá pod zkratkou MSF (z francouzského Médecins Sans Frontières), dnes působí v takřka 70 zemích celého světa. Za 45 let své existence stojí za záchranou nespočtu životů obětí přírodních katastrof, humanitárních krizí, epidemií a válečných konfliktů. Stejně tak tato organizace dlouhodobě zlepšuje podmínky poskytování lékařské péče na odlehlých, světem opomenutých místech, a neúnavně bojuje s podvýživou, násilím, nemocemi a nedostatkem přístupu k lékařské péči.

Lékaři, sestry a ostatní zdravotnický personál tvoří srdce každého týmu. Páteří a rukama jsou ovšem logistici, kteří zajišťují více věcí, než by nás vlastně napadlo.

Lékaři bez hranic v akci

Logistika Lékařů bez hranic

Za dlouhá desetiletí své existence vycizelovali Lékaři bez hranic svou organizaci do podoby, která zajišťuje extrémně efektivní provoz všech složek. A logistika je jednou z nejpodstatnějších, nadto maximálně specifická.

Zajišťuje nejen to, aby byl správný personál na správném místě, ale aby měl k dispozici podmínky nutné pro práci. K těm patří nejen materiál, vybavení, prostředí, ale také například přívod vody a elektřiny, zajištění a péče o vozový park, likvidace zdravotnického materiálu a obecně odpadu, zajištění technologického a IT zabezpečení atd.

Samostatnou kapitolu pak tvoří tzv. cold chain, tedy přeprava zdravotnického materiálu, který vyžaduje stálou a nízkou teplotu. Toto zajistit například v afrických zemích je doopravdy úkol z nejobtížnějších.

Jednou z největších výhod logistiky Lékařů bez hranic jsou bezesporu logistická centra, strategicky rozmístěná na celém světě. Ta slouží nejen jako prosté sklady, ale zároveň jako testovací a nákupní centra pro veškeré potřebné vybavení, od krizových sad přes vozidla po provizorní přístřešky.

Krizové sady jsou velmi účinným prostředkem efektivizace logistiky. Tento unikátní systém spočívá ve strategickém „předbalení“ všeho potřebného vybavení pro standardní krizové situace. „Balíček“, kit, obsahuje materiál předem proclený a připravený tak, aby ho bylo možné během několika hodin naložit do letadla a odeslat na místo určení. Například krizový operační sál má velikost konferenčního stolku.

Dlouhodobé projekty

Ačkoliv asociací pojící se s Lékaři bez hranic je poskytování akutní lékařské péče, velká část jejich práce spočívá v péči dlouhodobé a v jejím obecném poskytování na místech a v situacích, kde k ní jiný přístup není. Mezi takové dlouhodobé projekty může patřit boj proti podvýživě, péče s cílem zabránit úmrtí při porodech, preventivní kampaně proti HIV/AIDS nebo péče o vnitřně vysídlené obyvatele či uprchlíky, ať už v afrických zemích, na Blízkém východě či v Asii. Mise pro logistiky Lékařů bez hranic trvají v závislosti na náročnosti projektů v průměru šest až devět měsíců.

Logistika projektů, které Lékaři bez hranic podporují dlouhodobě, je z pochopitelných důvodů co nejúspornější. Plynulá dodávka materiálu umožňuje za neustálého monitoringu situace efektivní plánování a většina materiálu je tak dopravována po moři na lodích. Při dlouhodobých projektech je také relativně „dost času“ na mnohdy složité jednání s administrativou v oblasti cla, dovozních daní atd. Logistické týmy lékařů bez hranic působí mimo jiné také v hlavních městech všech zemí, kde MSF poskytují pomoc, a jednají na úrovni ministerstev o podmínkách dovozu materiálu tak, aby byl zajištěn co možná nejplynulejší a nejbezproblémovější pohyb.

Krizové situace

Díky efektivnímu hospodaření a systému dárcovství mají Lékaři bez hranic možnost velmi rychle reagovat na katastrofy a akutní situace, které způsobí příroda, ale také lidé sami sobě navzájem. Na místo neštěstí se často dostávají jako úplně první.

Kromě strategického rozmístění skladů s materiálem a krizovými sadami, kompaktními operačními sály nebo nafukovacími nemocnicemi, mají Lékaři bez hranic v pohotovosti své spolupracovníky po celém světě. Jak již bylo zmíněno, patří k nim mimo jiné zdravotnický personál, logistici, koordinátoři, ale také psychologové, jejichž profese je při práci s oběťmi bezprostředně zasaženými obrovskými ztrátami velmi podstatná. Nicméně zapojení spolupracovníků při krizových situacích se počítá na týdny. Nasazení v takto náročných podmínkách představuje velkou, především psychickou zátěž.

Model krizových sad se stal vzorem pro mnohé další humanitární organizace a díky jeho převzetí je nabízená pomoc ještě efektivnější.

Lékaři bez hranic na Logistics Ride 2016

Na začátku listopadu 2016 proběhla v Ostravě logistická konference Logistics Ride zaměřená na případové studie úspěšných projektů. Bylo nám ctí, že se jí se svou přednáškou o Lékařích bez hranic, jejich logistice a dvou misích zúčastnil také Pavel Dacko, spolupracující logistik MSF. S nimi vyjel během tří let celkově na čtyři mise a odbornému logistickému publiku ukázal, jak také může vypadat opravdová podstat logistické profese.

Pod názvy, které jsou nám všem dobře známé (skladové hospodaření, nákupy místní a mezinárodní, doprava…), se totiž skrývá především umění improvizace, využití zkušeností a selského rozumu s materiálem, lidmi a informacemi, které jsou v dané lokalitě k dispozici. A to v místech, jako je například středoafrické Kongo, nemusí někdy být zrovna jednoduché. Málokdy má český logistik na starosti věci, jako je stavba nemocnice, její elektrifikace, nebo třeba zajištění alespoň dostačujících podmínek pro hygienu v uprchlických táborech. Za neustále se měnících podmínek neexistuje nic jako „běžný den“, vše je třeba řešit operativně s dostupnými zdroji.

Mise Lékařů bez hranic nejsou nekonečné, a tak jejich úspěch spočívá ve značné míře také v tom, jakým lidem jej předáte. Logistik má ve své kompetenci také zaškolování a využívání znalostí místních obyvatel. Kromě řízení finančních toků a samotného výkonu zdravotnické činnosti se dá říct, že všechno ostatní má na starosti logistik.

Přednáška Pavla Dacka nejen, že byla velmi dynamická a poutavá, ale také sklidila velký úspěch. Jemu i celému týmu Lékařů bez hranic děkujeme za rozšíření obzorů a připomenutí faktu, že logistika je především o praktickém uvažování a efektivním využívání zdrojů. Ať už jsou jakékoliv.

Systém podpory

Lékaři bez hranic mají velmi propracovaný systém financování. Staví na neutralitě, nestrannosti a nezávislosti na vládách, politických zřízeních a vlastně i na čase. Finanční prostředky čerpají především ve formě darů od soukromých dárců (přes 90 %), což jim umožňuje působit kdekoliv na světě, nezávisle na politické vůli. Stejně tak jim uvážlivé nakládání se získanými prostředky zabezpečuje možnost vyrazit a působit kdekoliv na světě do 24 hodin. Oběti například přírodních katastrof totiž nepočkají, až se vybere dostatek prostředků v mimořádné sbírce. Pokud MSF mimořádné sbírky vyhlašují, tak se jedná o velmi závažné případy.

Jak může logistik pomoci?

Největším dar je ten, na který se můžou spolehnout. Proto je jedna z nejrozšířenějších forem podpory MSF mezi lidmi pravidelné měsíční přispívání v libovolné hodnotě. MSF můžete podpořit samozřejmě také jednorázově nebo jednorázově na mimořádnou sbírku. MSF jsou jednou z prvních humanitárních organizací, která přijímá podporu také v Bitcoinech.

Všechno se dozvíte na adrese:https://darujte.lekari-bez-hranic.cz/

Lékaři bez hranic ovšem neustále hledají také spolupracovníky. Logistika je profese velmi žádaná, proto pokud vás láká práce v oboru, ale na úplně jiných polích a za diametrálně odlišných podmínek, můžete si přečíst více na: http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/koho-potrebujeme 

Titul z logistiky

Slovo závěrem

Je velmi poučné vidět, že efektivizace logistiky nemusí být vždy nutně za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem, za zvýšením finančního zisku. Někdy se totiž zisk počítá úplně jinak, než na koruny. Záchrana lidských životů ve všech svých variacích je to, o co se Lékaři bez hranic snaží na celém světě už pětačtyřicet let. Propracovaný systém nejen logistiky je důkazem toho, že správnou motivací zdaleka, ale zdaleka nemusí být jen peníze. Tato mezinárodní humanitární organizace si zaslouží náš obdiv a podporu za práci, kterou odvádí, ale i systém, kterým inspiruje.