Úspěšný absolvent akademie: Bc. Aleš Kostka MEng, ALog.

Znalost podniku, pro který pracuje, je od každého logistika velmi prozřetelným krokem. Ale obeznámenost teoretická je něco jiného než reálná znalost mnoha pozic v průřezu celé hierarchie. Své o tom ví další z řady úspěšných absolventů Logistické akademie Bc. Aleš Kostka MEng, ALog., který svou profesní kariéru spojil s firmou GHH - BONATRANS GROUP na obdivuhodných 37 let.

Zveřejněno
11
Červenec 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Znalost podniku, pro který pracuje, je od každého logistika velmi prozřetelným krokem. Ale obeznámenost teoretická je něco jiného než reálná znalost mnoha pozic v průřezu celé hierarchie. Své o tom ví další z řady úspěšných absolventů Logistické akademie Bc. Aleš Kostka MEng, ALog., který svou profesní kariéru spojil s firmou GHH - BONATRANS GROUP na obdivuhodných 37 let.

Bc. Aleš Kostka MEng, ALog. - absolvent Logistické akademie

Cesta k zaujmutí předního místa mezi logistickými experty

...začala pro Aleše Kostku už v roce 1979, kdy nastoupil do tehdejšího Závodu železničního dvojkolí ŽDB Bohumín. Mezi prvními pozicemi, které ve firmě zastával, byly ty dělnické a mistrovské. V době, kdy počítače ani software nebyly zdaleka tak běžné a na takové úrovni jako dnes se podílel ve spolupráci s VŠB TU Ostrava na digitalizaci obchodních požadavků, pomalu se jádro jeho činnosti posouvalo směrem k plánování. V roce 1993 byl při historicky první certifikaci jakosti společnosti autorem kapitoly o plánování výroby, společně s tímto se také stal zodpovědnou osobou za její realizaci a rozvoj. Tlak na sofistikované řešení požadavků, sortimentu a systematickému řízení vyústil v roce 2003 v přechod na komplexní informační systém a bylo možné strategicky (a hlavně dlouhodobě) plánovat.

V rámci výrobního systému bylo třeba spojit procesní výrobu hutní metalurgie s diskrétní strojírenskou, a tak Aleš Kostka zavedl multikriteriální použitelnost skupin polotovarů. Nutnost postupně řešit priority zakázek v materiálovém toku nicméně i dále nabývala na intenzitě. V roce 2008 byl členem úzkého realizačního týmu, který měl na starost implementaci nástroje pro pokročilé plánování (APS). V roce 2016 se stal spoludesignérem speciálního plánovacího systému, který pokryl také oblast hutní výroby. Ta byla, na rozdíl od strojírenské, stále odkázána na standardní výrobní zakázky a plánování bylo závislé na „lidském faktoru“.

Zodpovědnost, odbornost a profese Aleše Kostky, které zastával, sestávají jak z expertních logistických pozic, tak vedoucí pozice odboru plánování. V jeho kompetenci bylo plnění dodacích termínů celé výroby, optimální naplnění kapacit obchodními zakázkami a současně i za ekonomické ukazatele, tedy tržby a zásoby. To vše dynamicky v čase. Společně se zakončením studia průmyslového inženýrství a logistiky na univerzitě v německém Ulmu, obhájil v roce 2008 Aleš Kostka také titul auditora logistiky na Logistické akademii. Tento titul je nejnáročnější a má nejvyšší požadavky na praxi aspirujícího frekventanta, Aleš Kostka však vše splňoval s naprostým přehledem.

„Logistická akademie mi umožnila, po letech praktických zkušeností, ověřit si před odborným fórem své dosavadní praktické i teoretické zkušenosti současně. Motivací bylo dosažení maximálního kvalifikačního stupně. Tímto jsem získal zpětnou vazbu ke svému chápání logistické problematiky a to jak v oborech mé praxi velice blízkých, tak i okrajových. Potvrdil jsem si, že komplexní pohled na řešení úkolů a případů je správný. Navíc jsem obohatil svůj profesní rozsah o velmi cenné poznatky z komunikace jak s akademickou porotou, tak s profesionály z branže logistiky různých oborů. To mi umožňuje lépe formovat a realizovat řešení každodenních praktických problémů v mé práci."

Od roku 2016 působí Aleš Kostka ve společnosti KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o., kde je zodpovědný za celkový rozvoj plánování výroby a dlouhodobý plán. Ke své změně místa po tolika letech se vyjádřil:

„Oborově jsem nyní na úplně jiné platformě, kde se ale nacházejí autentické prvky z předchozí oblasti plánování. V tomto je logistika výroby a její principy skutečně univerzální. Mým cílem je postupné pokrytí výrobních procesů konkrétním plánem, s přesnou predikcí dodacích termínů, v rámci dostupných možností a podmínek. Samozřejmě s vazbou na logistické i ekonomické ukazatele. V té souvislosti vidím možnosti významného uplatnění předchozích zkušeností, jak ze studia na Logistické akademii, tak ze systémového pojetí plánování.“

Aleš Kostka je logistikem na slovo vzatým. Jeho schopnost a odvaha inovovat a zavádět novinky na základě kvalifikovaného odhadu a nejpreciznější možné predikce je inspirativní a my jsme rádi, že je nejen naším úspěšným absolventem, ale také členem lektorského a konzultačního týmu.

A co říká Aleš kostka na naši adresu?

„Logistická akademie je zejména účinná v konfrontaci pracovních zkušeností a znalostí s provedeným řešením. Je to ideální platforma k pojmenování řešených procesů, k vytyčení cesty k cíli. Pokud zvládne posluchač, tyto kroky, pak ho jeho vlastní znalosti, již samy dovedou k cíli a výsledku.“

Studium logistiky na Logistické akademii