Pořádáme kurzy zaměřené na dílčí logistická témata

Logistická akademie uděluje diplomy nejen za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti logistiky.