Pořádáme kurzy logistiky zeměřené na různá témata

Pro předem dohodnutý počet osob dané firmy, problematiku k řešení a časový rozvrh zrealizujeme témata jak z nabídky otevřených kurzů, výpočetních dílen, tak i z nabídky níže nebo přímo dle vaší specifické poptávky.

01

Školení na míru

Logistika námořní přepravy

Diskuse aktualizovaných znalostí a využití praktických zkušeností.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

02

Školení na míru

Automatizace procesu řízení zásob

Řízení zásob je jeden z nejdůležitějších procesů v obchodních a distribučních firmách.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

03

Školení na míru

Doprava – nakládka a vykládka

Toto školení Vám dá přesné odpovědi, za co jsou zodpovědní oni a za co už nese zodpovědnost řidič.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

04

Školení na míru

Zlepšení praxe projektového řízení

Smyslem a výsledkem tohoto semináře je konsolidované a sjednocené řízení aktuálně běžících a připravovaných projektů, tj. zavedená nová firemní praxe.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

05

Školení na míru

VSM – Optimalizace materiálového toku

Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodiku a po návrhu zlepšení zjistit jeho dopad do skutečné výroby.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

06

Školení na míru

Štíhlá logistika (Tahové řízení zásob, KANBAN)

Naším cílem je Vám ukázat jednoduchost a efektivitu těchto principů tahu. Chceme Vám umožnit na vlastní kůži si vyzkoušet, jak tento princip zavádět do výrobního procesu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

07

Školení na míru

Štíhlá organizace

Chceme Vám umožnit na vlastní kůži si vyzkoušet, jak tyto principy zavádět do výrobního procesu. V jednoduchosti je síla!

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

08

Školení na míru

Štíhlá administrativa

Cílem štíhlé administrativy je vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožňují dosahovat vysoké produktivity, požadované kvality a maximálního výkonu administrativních činností v daném procesním čase.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

09

Školení na míru

5S v praxi

5S je metodika, jejímž cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

10

Školení na míru

Výběr a hodnocení dodavatelů

Výběr, řízení a hodnocení vhodných dodavatelů je jedním ze zásadních rozhodnutí, které musí každá společnost brát jako prostředek k dosažení svých cílů a uspokojení svých potřeb v konkurenčním boji.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

11

Školení na míru

Efektivní konsignace

Správné nastavení konsignačního skladu vede k velké efektivitě a úsporách v rámci Supply Chain Managementu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

12

Školení na míru

Logistický benchmarking

Největší přínos benchmarkingu je v tom, že tyto rozdílné hodnoty provokují otázky, co je příčinou rozdílné hodnoty a tuto příčinu společně probereme a budeme diskutovat.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

13

Školení na míru

Nábor kvalitních a propouštění problémových zaměstnanců v logistice

Cílem semináře je zdokonalit vedoucí zaměstnance, majitele firem a personalisty v dovednostech: - jak efektivně realizovat v praxi výběrové řízení a nábor zaměstnanců a jak v praxi bez rizika soudních sporů řešit personální opatření spojené s propuštěním problémových zaměstnanců.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

14

Školení na míru

Vzdělávání lektorů na Logistické akademii

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

15

Školení na míru

Linkedin pro Váš business: školení Linkedin nejen pro logistiky

Linkedin už dávno není síť ajťáků nebo marketérů, je to skvělý nástroj pro budování osobního i firemního brandu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

Workshopy

Workshop na míru je velmi účinná forma interního vzdělávání, která kromě znalostí umožňuje jeho účastníkům zároveň získat i potřebné dovednosti, které jsou pro úspěšnou realizaci v praxi nezbytně nutné. Z tohoto důvodu jde z dlouhodobé perspektivy o velmi efektivní nástroj pro řešení logistických úloh a zadání.

Workshopy
Kdy zvolit workshop?

Kdy zvolit workshop?

Logistický workshop je užitečné použít zejména v případech, kdy je třeba řešit specifickou a aktuální (či možná již i akutní) úlohu v logistickém řetězci, kterou nelze (nebo ji aktuálně neumíme) efektivně řešit samostatně, ale kterou zároveň nechceme nebo nemůžeme svěřit externímu partnerovi. Naopak – chceme se naučit problém zvládat sami!

co se řeší v rámci workshopů

Příklad logistických úloh, které řešíme v rámci workshopů

logo
  • Zkrácení průběžné doby výroby
logo
  • Snížení zásob vstupních surovin nebo rozpracované výroby
logo
  • Zvýšení spolehlivosti předpovědi poptávky
logo
  • Nastavení kanbanu ve výrobě
logo
  • Rozhodnutí o outsourcingu logistiky či jeho rozsahu
logo

Změna lay-out ve skladu nebo ve výrobě

logo
  • uplatnění některého z nástrojů štíhlé výroby
logo
  • nalezení optimalizačního algoritmu pro rozvrhování výroby na exponovaném pracovišti (kapacitním úzkém místě)
logo
  • projektová příprava pro stěhování skladu nebo výrobního provozu
logo
  • Další spousta podobných témat
předběžná cena workshopu

Cena workshopů

Cena workshopů se odvíjí především od jejich rozsahu a částečně od počtu účastníků. Již od 4 až 5 účastníků vychází levněji, než když jsou vysláni na otevřený kurz!

Napište nám kolik vás cca bude a my Vám pošleme cenovou nabídku.

Osvědčený průběh workshopu

Mouse Scrollujte dolů
01

Úvodní jednání

Konzultace vzdělávacích potřeb, resp. konzultace logistické úlohy, která má být řešena

02

Zkrácený (vesměs jednodenní) logistický audit

03

Sestavení programu

Prakticky zaměřeného vzdělávání (program velmi často obsahuje i realizační fáze řešení - tedy dosažení očekávaných výstupů).

04

Provedení pilotního workshopu

a příprava modifikace sestaveného programu

05

Uskutečnění naplánované série workshopů

06

Vyhodnocení dosazených výsledků

a nastavení procesu dalšího zlepšování